Pričela se je kurilna sezona!

Spoštovane občanke in občani!
Pričela se je kurilna sezona kar ima za posledico večjo možnost vžiga saj v dimniku. Svetujemo, da poskrbite za očiščene dimne tuljave ter s tem zmanjšate možnost požara.

Kljub temu navajamo nekaj postopkov za primer,ko:

ZAGORIJO SAJE V DIMNIKU?

  • Pokličite gasilce na telefonsko številko 112
  • Odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika
  • Preglejte vse prostore skozi katere poteka dimnik, morda kje uhaja strupen plin in dim.
  • O požaru obvestite vse stanovalce.
  • Omogočite gasilski enoti dostop do vseh prostorov , da bodo lahko pogasili oz. nadzirali dimniški požar do konca izgorevanja saj.

POZOR:

  • Ne vlivajte vode v dimnik!
  • Ne odpirajte dimniških vratic!
  • Po požaru naj dimnikar pregleda dimnik!

Vir: Oskar Neuvirt