Predstavitev

Dobrodošli na naši spletni strani.

Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid je osrednja gasilska enota v občini Kobarid in spada v 4. kategorijo. Z občino in GZ Kobarid imamo sklenjeno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini Kobarid. Spadamo med enote širšega pomena in po uredbi vlade RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč opravljamo naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob prometnih, industrijskih ter drugih nesrečah, kjer so prisotne nevarne snovi. Organizirani smo kot prostovoljna, neprofitna in humanitarna organizacija, kar pomeni, da svoje delo opravljamo brezplačno.

Naše poslanstvo je zagotavljati občanom in podjetjem visoko stopnjo požarne varnosti ter učinkovito posredovanje ob vseh vrstah naravnih in drugih nesreč. To pa zahteva pravočasen odziv ter strokovno in hitro posredovanje, prinaša pa nevarnosti. Zato si brez nenehnega izobraževanja, nabave sodobne opreme ter nenazadnje, želje pomagati sočloveku, dandanes ne moremo več predstavljati uspešnega posredovanja. S svojim delom smo se v preteklosti že dokazali. Strmimo k temu, da bi bili še boljši in učinkovitejši, da bo vaše življenje varnejše. Zato gre na tem mestu zahvala vsem članom društva, ter vsem ostalim posameznikom in organizacijam, ki nas podpirate pri našem delu.

Območje delovanja PGD Kobarid

Površina: 192,7km2
Prebivalci 4.500

Spisek krajev:
Avsa, Borjana, Breginj, Drežnica, Drežniške Ravne, Homec, Idrsko, Jevšček, Jezerca, Kobarid, Koseč, Kred, Krn, Ladra, Libušnje, Livek, Livške Ravne, Logje, Magozd, Mlinsko, Perati, Podbela, Potoki, Robič, Robidišče, Sedlo, Smast, Stanovišče, Staro Selo, Sužid, Svino, Trnovo ob Soči, Vrsno.

Območje delovanja PGD Kobarid

GEŠP enote v Sloveniji