Tekmovanja

Opis tradicionalnega tekmovanja “Gasilsko taktične veščine za memorial Marijana Stresa

Tekmovanje poskuša čim bolj posnemati vsakodnevno posredovanje gasilcev na intervencijah. Zaradi tega ekipe vnaprej dobijo za vsako delovno točko zelo omejene informacije o dogodku, tako kot je to pri vsakodnevnem delu, kjer gasilci dobimo le kratko sporočilo na pozivnik. Ob prihodu na vsako delovno točko se postroji ekipo na določenem mestu, vodja nato pristopi do sodnikov, kateri podajo le splošne informacije in nato se začne z merjenjem časa. Vodja ekipe prebere navodila za izvedbo naloge in se na podlagi pridobljenih informacij in ogleda kraja, odločil za način posredovanja in zadolžitve tekmovalcev. Ko je vaja končana vodja dvigne roko in se konča z merjenjem časa, vpiše se dosežen čas ter morebitne kazenske točke.