Člani

PGD Kobarid šteje 123 članov, od tega je približno polovica operativnih članov, ostala polovica so pionirji, mladinci, pripravniki in veterani.

V okviru PGD Kobarid delujeta tudi operativni enoti na Vrsnem in na Livku.