Člani

PGD Kobarid šteje 141 članov, od tega je 61 operativnih članov, ostala so pionirji, mladinci, pripravniki in veterani. Društvo ima tudi častnega člana, veterana Jožefa Kranjca.

 

V okviru PGD Kobarid delujeta tudi operativni enoti na Vrsnem in na Livku.

Operativna enota Vrsno

 

Operativna enota Livek