Gasilski dom

Največ prostora v gasilskem domu zavzamejo garaže, kjer imamo parkirana gasilska vozila. Poleg garaž je garderoba, kjer imamo pripravljeno osebno zaščitno opremo, ki jo uporabljamo pri našem delu. Naslednji prostor je dežurna soba, v kateri ob večjih intervencijah ostane gasilec, ki ima na voljo vse pripomočke, da nudi podporo vodji intervencije. V sklopu gasilskega doma imamo tudi priročno delavnico, ki nam olajša redno vzdrževanje vozil in opreme. Najbolj viden del gasilskega doma pa je stolp. Največ ga uporabljamo za sušenje cevi, služi pa nam še za vaje ter namestitev anten. V zgornjih prostorih pa imamo sejno sobo, predavalnico, muzej, polnilnico tlačnih posod, ter pisarno. V sklopu gasilskega doma Kobarid deluje še pisarna GZ Kobarid.