Tabor

Mentorji GZ Kobarid in GZ Bovec vsako leto organiziramo tabor za mlade gasilce. Eno leto je tabor organiziran v Bavščici na bovškem drugič pa na Mostu na Nadiži. Udeležujejo se ga mladi iz obeh gasilskih zvez. Tabor poteka tako, da mladi gasilci skozi igro in druženje spoznavajo osnove in poslanstvo gasilstva.