Osebna zaščitna oprema

Pod osebno zaščitno opremo spada;

  • zaščitna obleka, ki je narejena iz negorljivih materialov,
  • gasilska čelada z vizirjem,
  • gasilski škornji, rokavice ter podkapa.

Poleg osebne zaščitne, uporabljamo tudi skupno zaščitno opremo, kamor spadajo izolirni dihalni aparati (IDA), ki nam omogočajo dihanje v kontaminirani atmosferi.