Donirajte del dohodnine

Namenitev dela dohodnine

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, v katere spada tudi PGD Kobarid (http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiObrazec.esju?id=2327).

V kolikor, se boste odločili, da namenite del dohodnine našemu društvu, se Vam že vnaprej zahvaljujemo.