Tekmovanja

Zdrav duh v zdravem telesu je osnova za tekmovanja. Gasilska vključujejo znanje, spretnosti in kondicijo. Prav tako ne gre brez timskega dela, saj le skupaj lahko dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. Ker imamo med nami pridne in marljive mlade gasilce, se redno se udeležujemo tekmovanj, na ravni gasilske zveze, regije ter države.