V Gregorčičevi ulici prečrpali in izsesali meteorno vodo iz stanovanjskega objekta.

Posredovalo je sedem gasilcev z dvema voziloma.