Gasilci moramo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje operativnih nalog gasilstva, kot so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, ter druge splošne reševalne naloge. Tako je Gasilska zveza Kobarid organizirala tečaj za višjega gasilca, katerega cilj je usposobiti gasilce za izvajanje nalog vodenja skupine. Usposabljanje je trajalo 92 ur, od tega 47 ur teoretičnih predavanj in 45 ur praktičnih vaj.

V soboto 4. junija je potekalo zaključno preverjanje pred ocenjevalno komisijo. Predsednika ocenjevalne komisije imenuje poveljnik GZS. Zaključni izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del izpita poteka ustno in zajema vsebine iz vseh predmetov. Tečajnik mora pravilno odgovoriti na pet od sedmih vprašanj, ki mu jih postavi komisija. Praktični del izpita poteka na vadbenem poligonu s potrebnimi orodji, vozili in opremo. Tečajnik mora z dodeljeno skupino pravilno izvršiti povelja, ki mu jih izda predsednik ocenjevalne komisije.

Tečaj je uspešno opravilo 14 tečajnikov iz GZ Kobarid in si s tem pridobilo potrebno teoretično in praktično znanje za opravljanje nalog vodje skupine ter čin višjega gasilca.

Čestitke Anže, Tomaž, Jan, Mitja, Nejc, Marko, Peter, Uroš, David, Erik, Tina , Blaž, Andrej in Elvis.