V sredo, 20. aprila 2022 je v prostorih gostišča Jelkin Hram v Drežnici potekala redna Skupščina Gasilske zveze Kobarid.

Po uvodnih pozdravih je vodenje prevzel delovni predsednik Tadej Fon. Delegati društev so potrdili poročila predsednika in poveljnika, nadzornega odbora, finančno poročilo, poročilo komisije za delo z mladino, poročilo komisije za delo z veterani ter verifikacijske komisije. Predsednik in poveljnik sta predstavila tudi plan dela za leto 2022, nakar se je izvolilo še delegata, kateri bo zastopal zvezo na Plenum GZS v Svetem Juriju ob Ščavnici.

Po končanem uradnem delu je v prijetnem vzdušju sledila pogostitev za udeležence skupščine.

Mitja Ivančič, GZ Kobarid