Z mesecem aprilom smo v društvu pričeli z novim konceptom vaj operative. Celotna operativna ekipa se je razdelila v tri skupine, ki so razporejene na tri petke v mesecu z isto tematiko. S tem smo dosegli večjo možnost udeležbe operativk in operativcev na internih izobraževanjih. Tokrat so skupine obdelale osnove tehničnega reševanja, zavarovanja kraja dogodka, stabilizacije vozila, požarnega varovanja, uporabe hidravličnega orodja ter oskrbe ponesrečene osebe.