Aktivirani smo bili zaradi opaženega onesnaženja na reki Soči pri kraju Trnovo ob Soči. Ob prihodu je bilo ugotovljeno, da so na gladini reke pene, ki se pojavljajo v večjem obsegu nizvodno. Stekla je obširna akcija aktiviranja enot CZ, PGD Tolmin, Bovec, Log pod Mangartom, Srpenica , IGD TKK Srpenica, pristojnih inšpekcijskih služb, policije, itd. Ugotovljeno je namreč bilo, da snov izteka iz lovilnih jaškov podjetja TKK Srpenica. Aktivirane enote so takoj pričele s PIRS postopkom. Pri podjetju TKK se je vršilo preprečevanje iztekanja, prečrpavanje snovi, saniranje delov obrežja, pri vasi Idrsko pa se je na gladino postavila lovilna pregrada. Direktor podjetja je pojasnil, da se je nesreča pripetila pri prečrpavanju snovi, potrebne za proizvodnjo cementa. Razlil se je polikarboksilatni polimer. Gre za rahlo kislo snov, ki pa je v vodi topna. Zahtevna intervencija se je zaključila v večernih urah istega dne, ko je po analizah in zagotovilih pristojnih nevarnost minila. Ob tem je bila z gladine reke umaknjena pregrada.

V intervenciji je poleg ostalih služb posredovalo trinajst kobariških gasilcev s tremi vozili.