Med večje naložbe  Občine Kobarid sodi začetek gradnje Centra za zaščito in reševanje Kobarid, za kar je v proračunu rezerviranih 510 tisoč evrov. Večji del sredstev bo namenjen gradbenim in obrtniškim delom, pokriti pa bodo tudi stroški izdelave investicijskega programa, priprave razpisne dokumentacije in varnostnega načrta ter stroški nadzora in koordinatorja za varnost. Občina bo iskala dodatna sredstva financiranja in naložbo predvidoma zaključila v letu 2024. S to naložbo bo Kobarid dobil prepotreben sodoben center, ki bo pod eno streho združeval vse službe zaščite in reševanja.

Temeljni kamen za gradnjo Centra za zaščito in reševanje bo, po napovednih župana Marka Matajurca, položen v petek, 15. aprila 2021.

Nataša H. I. (Občinska uprava)