Aktivirani smo bili zaradi razlitja pogonskega goriva-diesla v vasi Svino. Ob prihodu je bilo ugotovljeno, da je iz cisterne z gorivom iztekla večja količina nafte. S hitro intervencijo smo zaustavili iztekanje, preprečili pot goriva po odtočnih ceveh ter sanirali območje. Obveščen je bil poveljnik OŠCZ ter podjetje za odvoz nevarnih odpadkov.

Posredovalo je trinajst gasilcev s tremi vozili.