Posredovali smo na odseku ceste Kobarid –mejni prehod Robič, kjer je voznik tovornega vozila zapeljal v obcestni jarek. Vozilo smo izvlekli nazaj na vozišče.

Posredovala sta dva gasilca z enim vozilom