Občina Kobarid oz. njen župan, Marko Matajurc drži obljubo in nadaljuje aktivnosti v zvezi z izgradnjo Gasilsko reševalnega centra v Obrtni coni-jug v Kobaridu. Izdelana je bila idejna zasnova (IDZ), občinski svetniki pa so v letošnjem proračunu potrdili dodatnih 40.000 eur za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po napovedih župana bodo aktivnosti v zvezi z izgradnjo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Gasilci, ki bi poleg ostalih služb ZIR prostore dobili v novem objektu, se namreč na trenutni lokaciji na Mučeniški ulici soočamo z veliko prostorsko stisko. Opremo shranjujemo v bivalne zabojnike na bližnjem travniku, eno vozilo imamo pod nadstrešnico, operativci si garderobne omarice delijo, omet odpada in ga sproti saniramo, v prizidek zamaka voda, polnilnica izolirnih dihalnih aparatov je umeščena med toaletne prostore in delavnico, kapilarna vlaga uničuje zunanje stene, v garažnih prostorih nosilni stebri otežujejo vkrcavanje moštva in izvoze, soba za vodenje intervencij ne dosega niti minimalnih standardov, učilnice so majhne in zastarele. Dodatno težavo bo predstavljala tudi bodoča južna razbremenilna cesta, ki bo tekla mimo in še bi lahko naštevali. S podobni težavami se sooča kar nekaj prostovoljnih gasilskih društev po Sloveniji. O tem si lahko ogledate prispevek RTV SLO, ki ga najdete tukaj.

Kobariški gasilci si močno želimo novih prostorov. Ob tem upamo na podporo lokalnih oblasti, države ter razumevanja občank in občanov.

Na pomoč!