V soboto 8. maja se je v gasilskem domu v Bovcu zaključil tečaj za gasilce-pripravnike. Tečaj, na katerega je bilo skupaj prijavljenih 25 kandidatov, sta skupaj organizirali GZ Bovec in GZ Kobarid. Pred izpitno komisijo v sestavi Uroš Kemper kot vodja tečaja, Miro Bozja in Mitja Ivančič, ga je uspešno zaključilo 23 kandidatov.

Tečajniki so tako po uspešno zaključenem programu pridobili potrebno teoretično in praktično znanje in bodo lahko pod nadzorom gasilskega vodje prostovoljno sodelovali na intervencijah in sicer pri nalogah, ki so v skladu s programom pripravništva ter niso nevarne za zdravje in življenje.

Zala, Manca, Lara, Aljaž, Blaž in Amadej, iskrene čestitke za opravljen tečaj!