Na poziv poveljnika OŠCZ smo na mejnem prehodu Robič zaprli vodo na hidrantu iz katerega se je napajala covid nadzorna točka Policije.

Posredovala sta dva gasilca z enim vozilom.