V soboto, 6.3.2021 smo zaključili prvo fazo za postavitev droga zastave na Velikem robu nad Kobaridom. V soglasju z Bučanovo družino ter na pobudo Iva Konavca in Jožeta Šerbca, da bi nad Kobaridom zaplapolala slovenska zastava, smo skupaj pristopili k delu ter očistili površino, zabetonirali podstavke ter uredili klopce. V naslednji fazi bo Emil Lah iz Sužida obnovil devet metrski drog katerega bomo nato prenesli na Veliki rob ter ga postavili. Želja je, da bi se ob 30. obletnici samostojne Republike Slovenije zbrali ob zastavi ter skupaj proslavili ta pomemben mejnik v slovenski zgodovini.