Na Covid nadzorni točki na MP Robič smo Policiji nudili tehnično pomoč pri vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo.

Posredoval je en gasilec z enim vozilom.