V soboto, 27.2.2021 smo po dolgem času pričeli z rednim usposabljanjem operative. Tokrat smo organizirali tri delovne točke, ki so vsebovale elemente s področja nevarnih snovi, tehničnega reševanja ter požarne intervencije z GVC 16/25. Na vsaki od točk smo pregledali opremo ter ponovili rokovanje z njo.

Usposabljanja se je udeležilo osemnajst operativk in operativcev z vsemi vozili.