Aktivirani smo bili zaradi vdiranja meteornih voda v kletne prostore stanovanjske hiše v vasi Idrsko. S pomočjo protipoplavnih vreč smo vodo z bližnjega travnika preusmerili ter lastnikom pomagali pri črpanju vode ter čiščenju prostorov.

Posredovalo je devet gasilcev s tremi vozili.