Naravne nesreče mnogokrat prizadenejo tudi našo občino in povzročijo vrsto nevšečnosti. Ob močnem vetru, neurju, poplavah,.. prihaja do zalivanja objektov in cestišč, podrtih dreves, odkrivanja streh, …  Ob takšnih dogodkih, ki terjajo hitro ukrepanje, predvsem z vidika varovanja življenja ljudi in njihovega premoženja, priskočijo ljudem na pomoč gasilci.

Tega se zelo zavedata župan Marko Matajurc in poveljnik Aleksander Vončina, zato je Civilna zaščita Občine Kobarid v sodelovanju z Gasilsko zvezo Kobarid in donatorji, v mesecu decembru predala opremo vsem trem Prostovoljnim gasilskim društvom v občini Kobarid. Oprema bo služila gasilcem za še uspešnejše in hitrejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Vir: Občina Kobarid