V četrtek, 17.12.2020 je komandir Policijske postaje Bovec Damjan Žagar, Gasilski zvezi Kobarid predal Zlati znak Policije za dolgoletno uspešno sodelovanje pri širitvi varnostne kulture. Zlati znak policije je v imenu Gasilske zveze Kobarid prevzel predsednik Aleksander Grkovič.

Policija vsako leto ob dnevu policije podeli priznanja za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti RS, za pomoč policiji ali za sodelovanje in pomoč pri posameznih akcijah. Ob letošnjem dnevu policije je Zlati znak policije za sodelovanje, ki se podeli za večletno izredno pomembno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti, ali za izredno pomembno večkratno sodelovanje in pomoč pri posameznih varnostnih akcijah, prejela tudi Gasilska zveza Kobarid.

Gasilska zveza Kobarid je na območju Policijske postaje Bovec prisotna od začetka leta 1995 in povezuje tri Prostovoljna gasilska društva v občini Kobarid – Kobarid, Breginj in Drežnica. Od svoje ustanovitve dalje skrbi za skupno usposabljanje gasilcev in njihovo promocijo ter v sodelovanju s poveljnikom občinske civilne zaščite organizira gasilske vaje večjega obsega.

Gasilska zveza Kobarid redno in zelo dobro sodeluje s policijo pri reševalnih in iskalnih akcijah pogrešanih oseb, izvedbi nujnih ukrepov ob obravnavi prometnih nesreč, tehničnem reševanju ter pri mnogih drugih nalogah. Prostovoljna gasilska društva na območju občine Kobarid so redno vpeta v vse večje varnostno operativne dogodke, pri čemer s svojim znanjem in tudi gasilsko tehniko pomagajo občanom in kolegom gasilcem širom po Sloveniji. Zveza je imela pomembno vlogo pri vseh potresih, ki so prizadela Posočje leta 1976, 1998 in 2004 ter vseh ostalih naravnih nesrečah, kjer je bilo potrebno usklajeno, kontinuirano in strokovno delo vseh subjektov, ki so sodelovali pri načrtovanju in izvedbi nalog, ki so zahtevale reševanje ljudi in varovanje premoženja.

Predsednik Gasilske zveze Kobarid se je, ob prevzemu Zlatega znaka, komandirju Policijske postaje Bovec zahvalil za priznanje in odlično sodelovanje ter povedal, da je priznanje namenjeno celotnemu članstvu ter prostovoljnim gasilskim društvom v GZ Kobarid in pomeni vzpodbudo za dobro delo tudi v prihodnje. Zahvalil se je tudi županu Občine Kobarid in poveljniku Civilne zaščite Občine Kobarid za dobro sodelovanje in posluh lokalne skupnosti.

Župan je prejemnikom Zlatega znaka policije čestital in povzel prizadevanja občine za vzpostavitev še boljših pogojev dela tako gasilcev kot civilne zaščite in ostalih služb s področja zaščite in reševanja. Povedal je, da aktivnosti v zvezi z gradnjo Centra za zaščito in reševanje Kobarid intenzivno potekajo. Za dobro sodelovanje se je zahvalil vsem prisotnim, ki skrbijo za varnost občanov in jim pomagajo takrat, ko pomoč najbolj potrebujejo. Zaželel jim je čim manj intervencij in vse dobro v novem letu! Čestitkam župana se je pridružil tudi poveljnik CZ Kobarid Aleksander Vončina.

Tekst in foto: Nataša Hvala Ivančič