S strani občana smo bili obveščeni o ponovni zapori ceste Vrsno-Kamno. Odšli na kraj, kjer smo požagali in odstranili še 2 drevesi na dveh lokacija, ter zagotovili prevoznost ceste.

Posredovali štirje gasilci z enim vozilom.