Aktivirani smo bili zaradi podrtega drevesa na lokalni cesti Smast – Libušnje, ki je nevarno obstalo na telekomunikacijskih vodih ter hkrati ogrožalo promet. S pomočjo AD in košare smo drevo odstranili.

Posredovalo je šest gasilcev z dvema voziloma iz Kobarida in OE Vrsno.