Ob reki Soči pod vasjo Smast smo nudili tehnično pomoč vozniku osebnega vozila, ki je obtičal v pesku. Vozilo smo izvlekli.

Posredovalo je pet gasilcev z enim vozilom.