Po daljšem premoru, zaradi ukrepov proti koronavirusu, se je ponovno zbrala operativa. Tokrat smo ponovili postopke reševanja iz vozil ter iznosa ponesrečenih. Hkrati smo preizkusili vso tehniko, namenjeno tehničnemu reševanju.

Vaje, ki sta jo vodila desetar Ivančič in podpoveljnik Hrast, se je udeležilo štirinajst operativcev.