V soboto, 15.2.2020 smo v okviru redne mesečne vaje ponovili znanje s področja prve pomoči.

Izobraževanja se je udeležilo 10 operativk in operativcev.