V soboto, 15.2.2020 se je na svojem rednem letnem Občnem zboru zbrala mladina PGD Kobarid. Skupaj z mentorji so izvolili delovno predsedstvo oz. organe zbora, pregledali opravljeno delo ter si zastavili cilje za letošnje leto. Podeljene so bile svečane pristopne listine, pionir Anže Lavrenčič pa je po uspešno opravljenem testu napredoval v mladinca oz. pridobil bronasto značko. Mlade je pozdravil tudi predsednik PGD, Sašo Rosič, ki jih je, glede na slišano poročilo, pohvalil ter povabil, da letos aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi dogodkov ob 130 letnici društva. Sledili so predlogi in želje z njihove strani nato pa se je zbor zaključil s tradicionalno pizza zabavo.