V Smasteh smo na objektu podružnične šole prebili zamašeno odtočno cev ter s tem preprečili zatekanje fekalne vode v toaletnih prostorih.

Posredovalo je sedem gasilcev z dvema voziloma.