Med obravnavanjem prometne nesreče je v neposredni bližini prišlo do okvare na starodobnem vozilu. Voznik je zapeljal na rob vozišča in ustavil. Kmalu zatem je prišlo v motornem delu do požara. Voznik in gasilci smo takoj odreagirali in požar s pomočjo gasilnikov zadušili. Tu velja izpostaviti, da je italijanski voznik imel neverjetno srečo, da je prišlo do vžiga vozila prav v naši bližini saj bi v nasprotnem primeru starodobnik klavrno končal.