V petek, 22.11.2020 smo izvedli redno mesečno usposabljanje, tokrat na temo nevarnih snovi. Tema je sovpadla z novo pridobitvijo, lahkim priklopnikom z opremo za posredovanje ob nesrečah z nevarno snovjo. Prikolico je izdelal mojster Žunkovič, v njej pa je vsa oprema in orodje, ki nam jo predpisuje država z naslova koncesije. Operativa in mladinci (bodoči pripravniki) smo se tako seznanili z vsebino ter jo preizkusili. Sledil je še praktični del kjer smo preigrali scenariji razlitja nevarne snovi, njeno zajezitev ter prečrpavanje.

Vaj, ki sta jih vodila desetar Ivanič in podpoveljnik Hrast, se je udeležilo šestnajst operativcev in mladincev.