Vse od potresa leta 1998, ko je bilo, zaradi prostorske stiske in namestitve Državne tehnične pisarne v prostore GD, potrebno podreti interno muzejsko zbirko, se sedaj le ta vrača v prvotno podobo. Muzej je v 90 letih postavil takratni predsednik Alojz Rakušček ob pomoči Marijana Lavrenčiča in nekaj posameznikov. Zanimiva zbirka je bila odlično izhodišče za predstavitev PGD Kobarid, ki v prihodnjem letu praznuje 130 let neprekinjenega delovanja. Prav obletnica je bila povod, da se eksponati zopet postavijo na ogled in tako obiskovalcem prikažejo prehojeno pot kobariških gasilcev. Tega se je zavedlo sedanje vodstvo in veteran spodbudilo k delu. Seveda je ne tem mestu potrebno izpostaviti Darjo Rakušček, hčerko pokojnega predsednika, ki je že takrat sodelovala pri oblikovanju muzeja in fotografske razstave. Darja se je tudi aktivno lotila dokončanja društvene kronike, katere izdajo nestrpno pričakujemo konec prihodnjega leta, ko bo s predstavitvijo in slavnostno akademijo zaključeno jubilejno leto.

Na tem mestu zahvala Darji in Elzi Rakušček ter veteranom in mlajši generaciji PGD Kobarid z Darkom in Marijanom na čelu za trud in delo, ki ga vlagajo v ohranjanje naše preteklosti.