Ob izteku letošnjega meseca požarne varnosti je Gasilska zveza (GZ) Tolmin 25. oktobra pripravila občinsko gasilsko vajo na objektu tolminske enote doma upokojencev. »Z vidika varstva pred požarom in ukrepanja ob požaru so starostniki posebej ogrožena skupna. Zaradi zmanjšanih sposobnosti zaznavanja, omejenega gibanja in različnih bolezni so v primeru požara bistveno bolj ranljivi kot ostali del populacije,« so svojo odločitev pojasnili v GZ Tolmin.

V taktični vaji je sodelovalo kar 74 gasilcev iz vseh osmih prostovoljnih gasilskih društev GZ Tolmin, in sicer PDG Tolmin, PGD Most na Soči, PGD Dolenja Trebuša, PGD Ponikve-Planota, PGD Kneža, PGD Grahovo ob Bači, PGD Rut-Grant in PGD Podbrdo, ki so jim na pomoč priskočili kolegi iz PGD Kobarid in PGD Kanal, aktivirani sta bili še Policijska postaja Tolmin in ekipa Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, pomembno vlogo so odigrali vodstvo in zaposleni tolminske enote Doma upokojencev Podbrdo. Že pred izvedbo vaje se je sestal tudi Štab civilne zaščite Občine Tolmin, ki se v praksi aktivira na zahtevo vodje intervencije, ko okoliščine izrednega dogodka zahtevajo vključitev dodatnih sil (in sredstev). Pristojnosti vodenja člani sicer nimajo, zagotavljajo pa logistično in administrativno podporo poveljniku štaba pri vodenju in izvajanju operativnih nalog.

Scenarij vaje je predvideval, da je prišlo do požara v eni od sob v prvem nadstropju doma upokojencev. Zaposleni obvestijo center za obveščanje na 112 in izvedejo primarno evakuacijo, regijski center za obveščanje pa aktivira vse, za intervencijo potrebne enote, ki so na prizorišče prihajale ena za drugo – odvisno od njihove oddaljenosti. Gasilske enote so glede na scenarij vaje na objektu posredovale iz štirih smeri.

Ob zaključnem postroju je poveljnik GZ Tolmin Miha Vencelj povedal, da je bila vaja izpeljana uspešno, natančnejšo analizo in oceno pa bodo skupaj z v njej vključenimi službami opravili v teh dneh. Vsem sodelujočim sta se za udeležbo in pripravljenost pomagati nasploh zahvalila tudi župan Uroš Brežan in direktorica Doma upokojencev Podbrdo Ines Krajnik.

Besedilo in foto Špela Kranjc, Občina Tolmin

 Foto

Foto S. Rosič