V sredo, 16.10.2019 smo se odzvali povabilu župana Občine Kobarid na posvet v zvezi z izgradnjo novega Gasilsko reševalnega centra v Kobaridu. Poleg gasilcev so bili na posvetu prisotni še predstavnik GRS Tolmin, poveljnik OŠCZ Občine Kobarid, predstavnica OZRK Tolmin ter predstavnik Radio kluba Krn Kobarid. Vsi našteti bi si v novem centru tudi delili streho nad glavo saj je po mnenju vseh združevanje nujno potrebno. Le tako bomo namreč kvalitetno opravljali prostovoljno humanitarno dejavnost tudi v bodoče. Na sestanku je bil sprejet sklep, da se prične z aktivnostmi izdelave idejne zasnove za kar so v proračunu že zagotovljena sredstva v višini 5.000 eur. Idejna zasnova bo tako že dala določene odgovore glede višine investicije ter bo hkrati služila za predstavitev občinskemu svetu ter širši javnosti.