V Borjani smo počistili razlito dizel gorivo v dolžni cca. 100 m kot posledica počene cevi na delovnem stroju.

Posredovala sta dva gasilca z enim vozilom.