Med 4.9.in 6.9.2019 sta, Bernard Mašera in Sašo Rosič ,v ICZR Ig opravila zahteven tečaj gašenja notranjih požarov “modul C”.