Med 15.7.2019 in 18.7.2019 sta Valentina Kranjc in Boštjan Gregorčič,v Sežani, uspešno zaključila večdnevno izobraževanje za gašenje požarov v naravnem okolju