Aktivirani smo bili zaradi uhajanja plina preko varnostnega ventila v Stresovi ulici v Kobaridu. Ob prihodu smo zavarovali območje in vstopili v ograjen prostor ter zaprli ventile, dokončno popravilo pa je izvedel pooblaščeni serviser, ki je bil pozvan na kraj dogodka. Zaradi varnosti smo preventivno evakuirali dva prebivalca iz sosednjega stanovanjskega bloka. V intervenciji je sodeloval tudi občinski redar, ki nam je pomagal pri prometni zapori.

Posredovalo je šest gasilcev z dvema voziloma.