Med 9.5 in 10.5. 2019 je Tomaž Istenič v ICZR Ig opravil tečaj za gašenje notranjih požarov “modul B”.