V petek, 10.5.2019 smo se, v okviru redne mesečne vaje, posvetili vrni tehniki. Praktični del smo izvedli v kanjonu reke Soče, v Otoni, kjer smo ponovili vozle ter pregledali in preizkusili vso opremo, ki jo uporabljamo za tovrstno reševanje.

Izobraževanja, ki sta ga vodila podpoveljnik Hrast in gasilec-pripravnik Ivančič, se je udeležilo dvanajst operativcev.