V soboto, 16.2.2019 je v Domu Andreja Manfreda v Kobaridu potekal 129. redni letni Občni zbor PGD Kobarid. Zbora se je udeležilo 57 članic in članov, s svojo prisotnostjo pa nas je počastilo tudi 37 gostov. 

Pregledali smo preteklo delo ter si zadali cilje za naprej. Ugotovljeno je bilo, da smo v letu 2018 za gasilske aktivnosti opravili skupno 6.048 delovnih ur oz. se v gasilskem domu srečali 320 krat. Poleg tega smo pravili 79 intervencij in zanje porabili skupno 1086 delovnih ur. Predsednik in poveljnik sta v poročilih izpostavila, da je prioriteta mandata obnova oz. novogradnja gasilskega doma, priprave na praznovanje 130-letnice PGD Kobarid v prihodnjem letu, izdaja društvene kronike, obnova starodobnika Fiat 15 TER za katero smo že prejeli odgovor o upravičenosti do Evropskih sredstev ter opremljanje enote po predpisih, ki nam jih narekuje država. V letošnjem letu, predvidoma maja, pa bo v uporabo predano novo HTRV vozilo. 

Od gostov so nam pozdravno besedo namenili; podžupan Občine Kobarid, g. Marko Miklavič, predsednik sveta SPR, tov. Jože Dakskobler, častni predsednik GZ Kobarid, tov. Gregorčič, občinski redar g. Janko Volarič, vodja reševalne službe ZD Tolmin g. Velikonja, komandir PP Bovec, g. Žagar, poveljnik GZ Kobarid, tov. Mašera ter predstavniki prijateljskih gasilskih enot iz Čedada (VFV Cividale), avstrijske Bistrice ob Zili (FF Feistritz/Gail), Breginja, Drežnice, Mosta na Soči, Sela na Vipavskem, Tolmina, Loga pod Mangartom in Bovca. V čast nam je bilo, da se je zbora letos udeležil tudi Alberto Maiolo, glavni poveljnik poklicnih gasilcev iz Vidma (Udine), s katerimi v bližnji prihodnosti načrtujemo večjo skupno vajo.

Ob koncu so bila podeljena priznanja, napredovanja in odlikovanja zaslužnim članicam in članom.

Zbor se je nato zaključil ob prijetnem druženju.

Ob koncu se vodstvo društva še enkrat iskreno zahvaljuje vsem, ki so s svojim delom pripomogli, da je bilo gasilsko leto 2018 uspešno. Nenazadnje hvala tudi ekipi, ki je poskrbela za pripravo in nemoten potek občnega zbora. Hvala tudi Cateringu Muznik in Korita za postrežbo.

 

Nagovor predsednikaDelovno predsedstvoNagovor poveljnikaJubilant Anton Urh  Napredovanje v čin NGČ 2Napredovanje v čin GČ 1

Nove pripravnice in pripravniki 10 let članstva v PGD Kobarid20 let dela v operativi Priznanje GZ Kobarid 3.stPriznanje GZ Kobarid 2.st Priznanje GZ Kobarid 1.st Borut Volk, prejemnik državnega gasilskega odlikovanja 3.st 

 

 

 

Nagovor podžupana MiklavičaSkupaj z poveljnikom in sekretarjem iz VidmaDolgoletni prijatelji iz AvstrijeNaša modrost-veterani PGD Kobarid