Med 21.1. in 22.1.2019 sta Marko Mašera in Sebastijan Zabreščak, v
IC Sežana, opravila tečaj gašenja notranjih požarov modul A.