V petek, 16.11.2018 je v okviru redne mesečne vaje potekalo izobraževanje s področja IDA. Pomočnik poveljnika, Vid Medveš, je udeležencem predstavil tipe IDA s katerimi razpolagamo v društvu, opomnil na posebnosti pri vsakem tipu, nato pa je sledil še praktični preizkus, ki je zajemal sklope uporabe IDA, beleženje vstopov v prostor ter reševanje.

Izobraževanja se je udeležilo štirinajst operativcev.