Na cesti Livek–Perati smo odstranili podrto drevo, ki je padlo na cestišče.

Posredovala sta dva gasilca iz OE Livek z enim vozilom.