V PGD Kobarid smo v lanskem letu z veseljem sprejeli povabilo za sodelovanje v čezmejnem Evropskem projektu ALPDIRIS, v katerem razvijajo spletno aplikacijo za optimalno centralno koordiniranje moštev pri obsežnejših intervencijah na katerih sodelujejo tudi druge države. V prvi vrsti gre za naravne nesreče ter iskalne akcije pogrešanih oseb. V sredo, 26.9.2018 sta se, David Istenič in Sašo Rosič, v Palmanovi  udeležila tretje predstavitve ter evalvacijske vaje kjer je bilo dosedanje delo še praktično preizkušeno. Preizkusu je sledila diskusija kjer so bile podane pripombe in mnenja z namenom razviti popolno in uporabno spletno aplikacijo za usklajeno mednarodno reševanje.