V vasi Smast smo na podstrešju stanovanjske hiše odstranili večji ,sršenji in osji, gnezdi, ki sta neposredno ogrožali stanovalce.

Posredovali so štirje gasilci z enim vozilom.